Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .
  با کمال مسرت به اطلاع تمامی استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه گیاهان روغنی می‌رساند، نشریه"تولید گیاهان روغنی" با توجه به نامه شماره 3/18/54010 مورخ 1392/10/11 مدیر کل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد تصویب قرار گرفت، که اعتبار علمی پژوهشی آن بعد از چاپ دو شماره در صورت تصویب آن دفتر شامل کلیه مقالات چاپ شده می‌گردد.

اهداف انتشار نشریه تولید گیاهان روغنی به شرح زیر خواهد بود:

1- انتشار مقاله‌های علمی، پژوهشی و تحلیلی در زمینه تولید گیاهان روغنی

2- شناخت و معرفی اندیشه‌ها، نوآوری‌ها، اختراعات و خلاقیت‌های علمی و هنری در سطح ملی و بین‌المللی

3- ایجاد زمینه ارتقاء سطح دانش و پژوهش

4-  ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و دیگر واحدهای ذیربط در داخل و خارج کشور

5- درج خبرهای کوتاه علمی و معرفی کتاب‌ها، کنگره‌ها، سمینارها و سمپوزیوم‌های علمی مربوطه