Loading...

تاریخچه تشکیل گروه علوم دامی

گروه علوم دامی دانشگاه یاسوج در سال 1372 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته تولیدات علوم دامی فعالیت خود را آغاز کرد. سه سال بعد، در سال 1375، مقطع کارشناسی علوم دامی راه اندازی شد. به دنبال آن، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش های تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام و گرایش فیزیولوژی دام و طیور به ترتیب در سال های 1388، 1390 و 1395 انجام پذیرفت. در حال حاضر این گروه دارای 15 عضو هیئت علمی متخصص در گرایش های تغذیه دام و طیور، ژنتیک و اصلاح دام و فیزیولوژی دام و طیور می باشد. این گروه در حال حاضر دارای 3 آزمایشگاه و یک ایستگاه دامپروری می باشد که از آنها در فعالیت های آموزشی و پژوهشی استفاده می کند.

زمینه های پژوهشی گروه علوم دامی در گرایش های مختلف تحصیلات تکمیلی به شرح زیر می باشد:

تغذیه دام و طیور: کاربرد خوراک های محلی در تغذیه دام و طیور، افزودنی های خوراک در جیره دام و طیور و روش های مختلف فرآوری خوراک دام و طیور

اصلاح نژاد دام: نوتروژنومیکس، پروتئومیکس، مطالعه ارتباط ژنتیکی، ژنتیک جمعیت، بیوانفورماتیک، شبکه عصبی، ژنتیک کمی و جمعیت، هوش مصنوعی و ژنومیکس.

فیزیولوژی دام و طیور:بیوتکنولوژی علوم دامی، تولید مثل دام، کیفیت گوشت، رفاه حیوانات مزرعه، حفظ و انجماد اسپرم و تحقیقات مربوط به غدد درون ریز در حیوانات مزرعه.

 

تعداد اعضای هیات علمی

مرتبه علمی اعضای هیات علمی فعال

مقاطع تحصیلی فعال در گروه:

رشته گرایش های مقطع کارشناسی:

رشته گرایش های مقطع کارشناسی ارشد:

15 نفر

10 نفر استادیار

 

5 نفر دانشیار

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

مهندسی علوم دامی

- فیزیولوژی دام و طیور

- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

- تغذیه دام

- تغذیه طیور