Loading...

                                                  دکـتـر حمیـــدرضا اولیایـی                                               

دانشـیار گروه علوم خاک  

دکتـری رده بندی و ارزیـــابـی      

 

 

owliaie@yu.ac.ir:پست الکترونیک

تلفن تماس: داخلی :6112

مستقیم: 31006112-074

.جهت دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید