Loading...

 تاریخچه:

کاردانی امور زراعی اولین رشته ­ای بود که در سال 1365 در آموزشکده فنی یاسوج افتتاح گردید. در سال 1372 با راه اندازی آموزشکده کشاورزی در مجتمع آموزش عالی یاسوج دو رشته در مقطع کاردانی شامل تولیدات دامی و تولیدات گیاهی زیر نظر دانشگاه شیراز اقدام به پذیرش و تربیت نیرو نمود. این روند ادامه یافت تا اینکه در سال 1374 رشته مهندسی کشاورزی علوم دام و در سال 1375 رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات تصویب و راه اندازی گردید. اولین رشته در مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت بود که در سال 1384 با پذیرش 4 دانشجو افتتاح گردید. در راستای توسعه دانشکده در سال 1385 رشته گیاهپزشکی و در سال 1390رشته های جنگلداری و مرتع و آبخيزداری در مقطع کارشناسی راه اندازی گردید.

در حال حاضر دانشکده کشاورزی علاوه بر موارد فوق الذکر در رشته های حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی، علوم خاک، توسعه روستایی، علوم دامی، جنگلداری، اصلاح نباتات، نماتدشناسی، اصلاح نژاد دام، ترويج کشاورزی و علوم و تکنولوژی بذر در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می‌کند.

تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی حدود 1000 نفر و در مقطع کارشناسی ارشد حدود 220 نفر می باشند.

از مهر ماه 1391 دوره های دکتری در دو رشته توسعه کشاورزی و فيزيولوژی گياهان زراعی راه اندازی گرديده است که در حال حاضر تعداد دانشجويان در اين مقطع به 13 نفر رسيده است. این دانشکده در نظر دارد با توجه به پتانسیل موجود از نظر اعضای هیأت علمی، امکانات آزمایشگاهی و اولویت های منطقه ای رشته های مورد نیاز در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی را گسترش دهد.

تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشکده در حال حاضر به تفکیک گروه به شرح زیر می باشند:

ردیف

گروه

نفر تعداد PhD

اعضای هیات علمی بازنشسته  تعداد اعضای هیات علمی بر اساس مرتبه علمی

1

 علوم دام

15

 

 5 نفر دانشیار

 10 نفر استادیار 

2

 زراعت و اصلاح نباتات

12

1

 2 نفر استاد تمام

  6 نفر دانشیار 

  4 نفر استادیار 

3

 علوم خاک

4

 

  3 نفر دانشیار 

  1 نفر استادیار

4

 مدیریت توسعه روستایی

4

 

   1  نفر استاد تمام

    3 نفر دانشیار

5

 گیاهپزشکی

9

 

   5 نفر دانشیار

   4 نفر استادیار

6

 جنگل،  مرتع و آبخیزداری

7

 

  2 نفر دانشیار 

   5 نفر استادیار

 

آزمایشگاه‌های فعال دانشکده شامل:

*آزمایشگاه مرکزی ( دارای تجهیزات ارزشمندی است که روشهای نوین در تحقیقات کشاورزی به خصوص روشهای مولکولی و کشت بافت را امکان پذیر ساخته است)

·        آزمایشگاه ژنتیک

·        آزمایشگاه زراعت

·        آزمایشگاه تغذیه دام

·        آزمایشگاه گیاهشناسی

·        آزمایشگاه حشره‌شناسی

·        آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

·        آزمایشگاه نماتدشناسی

·        آزمایشگاه علوم خاک

·        آزمایشگاه سمعی و بصری

سایر امکانات دانشکده:

·        گلخانه آموزشی تحقیقاتی گیاهپزشکی

·        گلخانه آموزشی تحقیقاتی زراعت و اصلاح نباتات

·        جنگل آموزشی تحقیقاتی به مساحت 706 هکتار

.        ایستگاه زراعی

.        ایستگاه دامی 

·        انبار ماشین‌های کشاورزی

·        سالن کنفرانس مجهز به امکانات کمک آموزشی

·        کتابخانه مستقل

·        سایت آموزش کامپیوتر

·        سایت کامپیوتر دانشجویان تحصيلات تکميلی

·        کلاس‌های مجهز به ویدئو پروژکتور