Loading...

معرفی گروه:

گروه گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج سال 1385 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از سه گروه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج آغاز به کار کرد. متعاقباً در سال 1388 (سه سال پس از راه‌اندازی اولیه) در سه گرایش حشره‌شناسی کشاورزی، بیماری‌شناسی گیاهی و نماتدشناسی در مقطع کارشناسی ارشد  اقدام به پذیرش دانشجو نمود. گرایش نماتدشناسی از سال 1396 بنا به مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعطیل گردید ولی دو گرایش حشره‌شناسی کشاورزی و بیماری‌شناسی همچنان پابرجا و هر ساله از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد یا پذیرش دانشجویان نخبه اقدام به پذیرش دانشجو می‌کنند. اعضاء هیئت علمی گروه گیاهپزشکی نه نفر در زیرگرایش‌های تخصصی نماتدشناسی، قارچ‌شناسی، باکتری‌شناسی، کنه‌شناسی، مبارزه بیولوژیک، اکولوژی، سیستماتیک و فیزیولوژی (شامل پنج عضو هيات علمي دانشیار و چهار عضو هيات علمي استاديار) می‌باشد. این گروه در حال حاضر داراي گلخانه، موزه حشرات گرده‌افشان با بیش از 50 هزار نمونه، و چهار آزمایشگاه نسبتاً مجهز می‌باشد که هم برای مقاصد آموزشی و هم برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند. 

اهداف و چشم اندازها:

هدف از بنیان گروه گیاهپزشکی در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت دانش ­آموختگانی است که چه در بخش خصوصی و با ایجاد کلینک‌های گیاهپزشکی و یا در بخش دولتی به صورت استخدام در مراکز، نهادها و سازمان‌های کشاورزی دولتی مانند مراکز خدمات کشاورزی، مراکز تحقیقات کشاورزی و سازمان‌های کشاورزی استان‌ها بتوانند مسئولیت کنترل و مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی را عهده ‌دار باشند.

 

تعداد اعضای هیات علمی

مرتبه علمی اعضای هیات علمی

مقاطع تحصیلی فعال در گروه:

رشته گرایش های مقطع کارشناسی:

رشته گرایش های مقطع کارشناسی ارشد:

9 نفر

5 نفر دانشیار

4 نفر استادیار

کارشناسی

کارشناسی ارشد

گیاهپزشکی

-بیماری شناسی گیاهی

-حشره شناسی گیاهی