Loading...

معرفی گروه:

 شروع به کار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه یاسوج درسال 1372 همزمان با راه اندازی آموزشکده کشاورزی در مجتمع آموزش عالی یاسوج، با پذیرش دانشجو درمقطع کاردانی رشته تولیدات گیاهی زیر نظر دانشگاه شیراز انجام شد. این روند ادامه یافت تا اینکه درسال 1374 رشته مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی تصویب و راه اندازی گردید. اولین رشته راه اندازی شده درمقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی، رشته زراعت بود که درسال 1384 باپذیرش 4 دانشجو افتتاح گردید. از سال 1389 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و از سال 1391 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و فناوری بذر و همچنین دانشجوی دکتری دررشته فيزيولوژی گياهان زراعی پذیرش شد.

 این گروه در حال حاضر در دارای یک رشته کارشناسی، چهار گرایش کارشناسی ارشد و دو گرایش دکتری دانشجو پذیرش می کند و به آموزش و تربیت آنها می پردازد.

در حال حاضر در این گروه 12 نفر عضو هیات علمی فعال حضور دارد که 7 نفر از آنها در تخصص زراعت (که 2 نفر دارای مرتبه علمی استادی، 4 نفر آنها دارای درجه دانشیاری هستند)، 3 نفر در تخصص اصلاح نباتات(که 2 نفر آنها دارای درجه دانشیاری هستند)، یک نفر با تخصص باغبانی و یک نفر نیز با تخصص ماشین­های کشاورزی می باشند.

گروه زراعت دارای آزمایشگاه­های مجهز ژنتیک، زراعت و فناوری بذر بوده و از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشکده نیز برخوردار است.

 

تعداد اعضای هیات علمی

تعداد اعضای هیات علمی بازنشسته

مرتبه علمی اعضای هیات علمی فعال

مقاطع تحصیلی فعال در گروه:

رشته گرایش های مقطع کارشناسی:

رشته گرایش های مقطع کارشناسی ارشد:

رشته گرایش های مقطع دکتری:

12 نفر

1 نفر

4 نفر استادیار

6 نفر دانشیار

2 نفر استاد تمام

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 

 

مهندسی کشاورزی گرایش تولید و ژنتیک گیاهی

- ژنتیک و به نژادی گیاهی 

- آگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

- آگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر

-آگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

- آگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

- آگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی