Return to Skip Menu

Main Content

يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٩

خوش امدید

دوره کارشناسی گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج از بهمن ماه 1385 به عنوان سومین رشته کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشجو پذیرفت