رفتن به محتوای اصلی
x

دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

آدرس: یاسوج - خیابان دانشجو - دانشگاه یاسوج - دانشکده کشاورزی

 کد پستی: 7591874831
تلفن: 31006000-074
فکس: 31009666-074